Home

DOUGLAS FIR
4x4 #1 Douglas Fir Kiln Dried S4S
DOUGLAS FIR
missing edge knot from kiln drying
DOUGLAS FIR
2x10 #1 knotty Douglas Fir
DOUGLAS FIR
8x8 #1 Dougals Fir Timbers
DOUGLAS FIR
2x4 C&Btr Douglas Fir
DOUGLAS FIR
Mixed Timber Order
DOUGLAS FIR
6x #1 Structural Douglas Fir
DOUGLAS FIR
Typical checking due to kiln drying
DOUGLAS FIR
missing edge knot limited in grade
DOUGLAS FIR
#1 Douglas Fir Timbers
DOUGLAS FIR
8"#1 Douglas Fir Timbers
DOUGLAS FIR
2x6 T&G Sel Dex Roof Decking
DOUGLAS FIR
6X8 #1 DF